זכויות היוצרים הינם של הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ

אודות הפרויקט
 
מיקום הפרויקט
 
 
 גלריית תמונות
תוכניות הדירות בפרויקט