top of page

משכנות אביב", שכונת האומנים, קרית מוצקין"

אודות הפרויקט

חברת הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ מקימה את בניין "משכנות אביב" בשכונת משכנות האומנים בקרית מוצקין.

המבנה יבנה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן והוא מכיל דירות מחיר למשתכן וכן דירות לשוק הפרטי.

נתוני הפרויקט:

נתוני הבניין:

  • בניין בן 10 קומות מעל קומת קרקע, 38 יח"ד מתוכן 29 יח"ד הינן למחיר למשתכן ו - 9 יח"ד לשוק החופשי.

  • הדירות לשוק הפרטי הן דירות 11,12,15,16,19,20,23,37,38 הנבנות בסטנדרט בניה גבוה הכולל הכנה לחשמל חכם.

  • לובי כניסה מפואר בגובה של כ - 5.5 מ'.

  • שתי מעליות נוסעים, האחת מעלית אלונקה ל - 13 נוסעים והשניה מעלית ל - 8 נוסעים.

  • מחסנים בקומת הקרקע. לכל דירה יוצמד מחסן.

  • 60 חניות עיליות בתחומי המגרש + 2 חניות נכים. לכל דירה תוצמד חניה.

  • תמהיל דירות של 3, 4 ו - 5 חדרים בשטח :   דירת 3 חדרים כ - 90 מ"ר + 9.5 מ"ר מרפסת.

                                                                       דירת 4 חדרים כ - 106 מ"ר + כ - 12 מ"ר מרפסת.

                                                                       דירת 5 חדרים כ - 125 מ"ר + כ - 11.5 מ"ר מרפסת.

                                                                       דירת פנטהאוז כ - 152 מ"ר + כ - 83 מ"ר מרפסות.

מיקום הפרויקט

בניין "משכנות אביב" מיקומו בצפון שכונת משכנות האומנים בקרית מוצקין. המבנה יוקם במיקום מרכזי בלב הקריות ויהנה מקירבה ונגישות נוחה לעורקי תחבורה ראשיים כגון כביש עוקף קריות (כביש מס' 22) וכביש מספר 4. המבנה יוקם בסמוך למרכזים מסחריים כגון הקריון וכן בסמוך לקאנטרי "ספורטלי". כמו כן אזור המבנה ימצא באזור יוקרה ויהנה מגנים ציבוריים, פארקים ירוקים, מרווחים פתוחים ופיתוח סביבתי ברמה גבוהה.

נתוני הפרויקט
מיקום הפרויקט
 גלריית תמונות
גלריית תמונות
תוכניות הדירות
תוכניות דירות הפרויקט

קומה  10

 שוק פרטי

 שוק פרטי

נמכרה

נמכרה

 משתכן

קומה  9

 משתכן

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

 משתכן

קומה  8

 משתכן

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

 משתכן

קומה  7

 משתכן

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

 משתכן

שוק פרטי

נמכרה

קומה  6

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

שוק פרטי

שוק פרטי

קומה  5

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

שוק פרטי

שוק פרטי

קומה  4

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

שוק פרטי

שוק פרטי

קומה  3

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

 משתכן

קומה  2

 משתכן

נמכרה

נמכרה

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

 משתכן

קומה  1

 משתכן

 משתכן

 משתכן

נמכרה

נמכרה

נמכרה

נמכרה

תוכניות קומות הבניין
תוכניות קומות הבניין
מסמכי התקשרות
מסמכי התקשרות
תהליך בחירת דירה
תהליך בחירת דירה
סרטון הדרכה למשתכן
bottom of page