זכויות היוצרים הינם של הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ