top of page

פרויקט "אופק חדש" במשכנות האומנים בקרית מוצקין

פרויקט "אופק חדש" נבנה בלב שכונת היוקרה "משכנות האומנים" ברחוב "עוזי חיטמן" בקריית מוצקין.

ראשית הפרויקט החל עם זכיית החברה במכרז לבניית 34 יח"ד בשכונת משכונות האומנים בקרית מוצקין באוקטובר 2015.

בניית הבניין החלה במהלך חודש יוני 2017. בדצמבר 2018 התקבל טופס 4 והבניין אוכלס בפברואר 2019 במעמד שר האוצר

מר משה כחלון, שרת הבינוי והשיכון הגברת יפעת שאשא ביטון, ראש עיריית קרית מוצקין מר חיים צורי והדיירים המאושרים.

bottom of page